Russland
Yuzhnaya Damba Head

Yuzhnaya Damba Head (C4061)

Morskoy Kanal (Nevskaya Guba)
Standort: 59°54.07'N / 30°5.8'E
Höhe Feuer: 11 m
Höhe Bauwerk: 9 m
Charakteristik: Fl.G.1,5s
fotografiert: 2018

Neftyanaya Gavan'

Neftyanaya Gavan' (C4061.3)

Morskoy Kanal - Sankt Peterburg (Nevskaya Guba)
Standort: 59°53.098'N / 30°9.761'
Höhe Feuer: 13 m
Höhe Bauwerk: 9 m
Charakteristik: F.G.
fotografiert: 2018

Neftyanoy Pristan'

Neftyanoy Pristan' (C4061.5)

Morskoy Kanal - Sankt Peterburg (Nevskaya Guba)
Standort: 59°53.176'N / 30°10.031'E
Höhe Feuer: 13 m
Höhe Bauwerk: 9 m
Charakteristik: F.G.
fotografiert: 2018

Lesnoy Mol Range Ldg Lts Front

Lesnoy Mol Range Ldg Lts Front (C4062)

Morskoy Kanal - Sankt Peterburg (Nevskaya Guba)
Standort: 59°53.06'N / 30°11.077'E
Höhe Feuer: 21 m
Höhe Bauwerk: 18 m
Charakteristik: Oc.R.3s10M
fotografiert: 2018

Lesnoy Mol Range Middle Lts Front

Lesnoy Mol Range Middle Lts Front (C4062.05)

Morskoy Kanal - Sankt Peterburg (Nevskaya Guba)
Standort: 59°52.99'N / 30°11.41'E
Höhe Feuer: 27 m
Höhe Bauwerk: 24 m
Charakteristik: Oc.G.5s3M
fotografiert: 2018

Lesnoy Mol Range Ldg Lts Rear

Lesnoy Mol Range Ldg Lts Rear (C4062.2)

Morskoy Kanal - Sankt Peterburg (Nevskaya Guba)
Standort: 59°52.669'N / 30°12.986'E
Charakteristik: Oc.R.4s10M
fotografiert: 2018

Lesnoy Mol North Corner

Lesnoy Mol North Corner (C4064)

Sankt Peterburg (Nevskaya Guba)
Standort: 59°53.222'N / 30°11.988'E
Charakteristik: Fl.G.3s
fotografiert: 2018

Ugol'naya Gavan'

Ugol'naya Gavan' (C4066)

Sankt Peterburg (Nevskaya Guba)
Standort: 59°52.93'N / 30°11.02'E
fotografiert: 2018

Yuzhnoy Damba

Yuzhnoy Damba (C4069)

Sankt Peterburg (Nevskaya Guba)
Standort: 59°53.403'N / 30°12.481'E
Charakteristik: Fl.3s
fotografiert: 2018

Yuzhnaya Damba South East Corner

Yuzhnaya Damba South East Corner (C4070)

Sankt Peterburg (Nevskaya Guba)
Standort: 59°53.34'N / 30°12.67'E
Charakteristik: Fl.R.3s
fotografiert: 2018

Krivaya Damba North end

Krivaya Damba North end (C4071)

Sankt Peterburg (Nevskaya Guba)
Standort: 59°53.244'N / 30°12.864'E
fotografiert: 2018

Ostrov Kanonerskiy North end Nevskiye Vorota

Ostrov Kanonerskiy North end Nevskiye Vorota (C4074)

Sankt Peterburg (Nevskaya Guba)
Standort: 59°54.79'N / 30°14.06'E
Höhe Feuer: 9 m
Höhe Bauwerk: 5 m
Charakteristik: Fl.R.3s2M
fotografiert: 2018

Ostrov Kanonerskiy Korabel'nyy Kanal Dir Lt

Ostrov Kanonerskiy Korabel'nyy Kanal Dir Lt (C4074.2)

Sankt Peterburg (Nevskaya Guba)
Standort: 59°54.785'N / 30°14.294'E
Charakteristik: F.WRG.10M
fotografiert: 2018

Nevskiye Vorota East side Quay

Nevskiye Vorota East side Quay (C4076)

Sankt Peterburg (Nevskaya Guba)
Standort: 59°54.818'N / 30°14.332'E
Höhe Feuer: 8 m
Höhe Bauwerk: 5 m
Charakteristik: Fl.1,5s2M
fotografiert: 2018

Zheleznaya Stenka Quay

Zheleznaya Stenka Quay (C4076.2)

Sankt Peterburg (Nevskaya Guba)
Standort: 59°54.954'N / 30°15.645'E
fotografiert: 2018